Vinnare 2016

Pristagare: Göteborgs stad och Hitta rätt

Motivering: Materialet Hitta rätt för ett klokt och strukturerat arbetssätt tillsammans med nyanlända ungdomar som ger bättre förutsättningar till en lyckad integration.


Vinnare 2015

Pristagare: Örebro Kommun

Motivering: För sitt ambitiösa arbete med att utveckla sociala investeringar till en modell som kan förändra hela kommunens arbetssätt mot bättre systematik, samordning och mer förebyggande samt tidiga insatser.


Vinnare 2014

Pristagare: Tilldelas Malmö stad för initiativet Malmökommissionen. Andreas Schönström, kommunalråd (S) mottog priset.

Motivering: Detta för att de utöver sitt ursprungliga uppdrag drivit på för att på ett nytt sätt generera en ny förståelse för social hållbarhet. De visar genom sitt arbete ett stort intresse och engagemang för att bidra till att göra samhällsfaktorerna bakom psykisk hälsa och ohälsa mer transparanta.


Vinnare 2013

Pristagare: Nynäshamns kommun

Motivering: Kommunen har drivit en särskild satsning på folkhälsa under perioden 2006 till och med 2008 med visionen att halvera ohälsotalen till 2015. Årligen har 11 miljoner kr budgeterats till åtgärder för bättre folkhälsa. En modell för ekonomiska beräkningar av investeringsutrymme och kostnader för folkhälsa, den s.k. Nynäshamnsmodellen, har tagits fram.


Vinnare 2012

Pristagare: Anders Carlberg, Fryshuset, postumt.

Motivering: För sitt stora engagemang och brinnande patos för ungdomsfrågor. Anders hade förmågan att alltid se möjligheterna och kunna förvandla sina visioner till verklighet. Hans skapelse Fryshuset blev en populär samlingspunkt med fritidsaktiviteter, utbildning och sociala projekt – och Fryshuset har för många ungdomar också blivit livsavgörande.


Vinnare 2011

Pristagare: Hagfors kommun

Motivering: För att man framgångsrikt visat hur man kan hitta lösningar på hur tidiga insatser kan konstrueras och även börjat ställa vetenskapliga krav på utvärderingen av dessa insatser (vilket är ganska kaxigt av en liten kommun som Hagfors!)


 Vinnare 2010

Pristagare: Norrköpings kommun
Motivering: För modet att inrätta en social investeringsfond utifrån grundtanken att insatser för barn och ungas hälsa är en bra investering både för individen och för samhället.
  • Senast ändrad den 1 februari 2017