Vinnare 2016

Pristagare: RFSL Newcomers

Motivering: För asylsökande, papperslösa och nyanlända hbtq-personer erbjuder RFSL-newcomers med volontära insatser både en trygg samlingspunkt samt praktiskt och psykiskt stöd.


Vinnare 2015

Pristagare: Svenska Röda korset

Motivering: För att Röda korsets envist träder in för barnens bästa och för arbetet med stöd till ensamkommande barn.


Vinnare 2014

Pristagare: Mind och Carl von Essen, generalsekreterare.

Motivering: Mind och Carl von Essen mottog priset för sitt långvariga, nydanande och viktiga arbete för barns och ungas psykiska hälsa. Ett arbete som pågått sedan 30-talet med fokus på att främja den psykiska hälsan och bidra till en helhetssyn på människan. Ett arbete som bland annat resulterat i ”Föräldratelefonen”, ”Äldretelefonen” och ”Självmordsupplysningen”.


Vinnare 2013

Pristagare: Kamratposten

Motivering: Alla barns bästis sedan 1892 och dessutom har en särskild avdelning för ”Kropp och knopp” måste så klart få samhällsansvarspriset!


Vinnare 2012

Pristagare: Berättarministeriet

Motivering: För att den ideella och icke-vinstdrivande stiftelsen inspirerar barn och unga i socialt utsatta områden till att förverkliga författardrömmar och känna sig sedda och hörda av vuxenvärlden. Berättarministeriet är med och skapar ett mer öppet och inkluderande samhälle.


Vinnare 2011

Pristagare: Kungliga Vetenskapsakademien.

Motivering: För att de utöver sitt ursprungliga uppdrag drivit på för att på ett nytt och unikt sätt samla forskning om psykisk hälsa. De visar genom sitt arbete ett stort intresse och engagemang för att bidra till att göra forskningen om psykisk hälsa än mer tillgänglig.


Vinnare 2010

Pristagare: Skandias stiftelseIdéer för livet

Motivering: För ett långsiktigt arbete med att stödja verksamheter som arbetar för barn och ungas psykiska hälsa och för initiativ som skapar mer kunskap inom området.

  • Senast ändrad den 1 februari 2017