Vinnare 2016

Pristagare: Christopher Gillberg

Motivering: Christopher Gillberg har i sin forskning och gärning envist – och stundtals i motvind – tagit ställning för barn och ungdomar med neuropsykiatriska svårigheter och deras rätt till tidig och kompetent bedömning och insatser.

Vinnare 2015

Pristagare: Berith Josefsson, Socialstyrelsen

Motivering: För sitt enträgna, engagerade och uthålliga arbete på såväl lokal som nationell nivå kring barn som riskerar att fara illa.


Vinnare 2014

Pristagare: Denho Özmen, Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Motivering: Denho får priset för ett ihärdigt och kreativt arbete med att uppmärksamma elever med dubbel utsatthet. Han har tagit ansvar utöver det som tjänsten kräver för att gynna barns och ungas psykiska hälsa genom att lyfta fram vikten av det interkulturella förhållningssättet även för personer med funktionsnedsättning. Annika Skjöldvald tog emot priset i Denho Özmens ställe.


Vinnare 2013

Pristagare: Allmänna barnhuset.

Motivering: forskar, driver metodutvecklingsprojekt, ordnar konferenser och publicerar böcker och rapporter med barn och unga i fokus. Sedan 1633 har allmänna barnhuset gnetat – på tiden att de får Psynkpriset.


Vinnare 2012

Pristagare: Lisbeth Pipping

Motivering: För sitt outtröttliga arbete mot mobbning och för alla barns och ungas rätt till bra uppväxtvillkor. Lisbeth inspirerar genom sin positiva livsglädje och genom att dela med sig av erfarenheterna från en uppväxt i en extremt utsatt situation och hon arbetar med en sällan skådad gnetighet!


Vinnare 2011

Pristagare: Tjejzonen

Motivering: För att Tjejzonen arbetat intensivt med frågan om hur man kan möta behoven hos unga tjejer i syfte att förebygga och lindra psykisk ohälsa.


Vinnare 2010

Pristagare: Claes Sundelin, professor emeritus och före detta barnhälsoöverläkare

Motivering: För envetet och uthålligt arbete lokalt, regionalt och nationellt med att föra fram behoven av bättre former för stöd till barn och unga med psykisk ohälsa och social utsatthet.

  • Senast ändrad den 1 februari 2017