Vinnare 2016

Pristagare: Föreningen Tilia

Motivering: För att alla dagar i veckan, året om vara någon att prata med, en axel att luta sig mot och en trygg vuxen att bolla med för de unga som behöver.


Vinnare 2015

Pristagare: Sveriges ensamkommandes förening

Motivering: För att Sveriges Ensamkommandes Förening bevakar intressefrågor för ensamkommande ungdomar i hela landet och främjar medlemmarnas kulturella och sociala intressen.


Vinnare 2014

Pristagare: Georgios Karpathakis, grundare och verksamhetschef för Underbara ADHD.

Motivering: För ett entusiastiskt och hårt arbete med att öka kunskapen och sätta fokus på möjligheterna, problemen och det underbara med adhd samt att öka kunskapen och minska fördomarna kring adhd.


Vinnare 2013

Pristagare: Ersta Vändpunkten

Motivering: Ersta Vändpunkten var först i landet med att starta verksamhet för barn och unga som drabbats av en annan persons bruk av alkohol eller droger. Vändpunkten har målmedvetet arbetat med att ge barn och unga verktyg för att på bästa sätt hantera sina liv och möjligheter.


Vinnare 2012

Pristagare: Sofia Åkerman

Motivering: För hennes stora och engagerade arbete med att öka kunskap och förståelse kring personer som skadar sig själva. Sofia Åkerman är en av grundarna till organisationen SHEDO (Self Harm and Eating Disorders Organisation) som arbetar med att sprida kunskap om ätstörningar och självskadebeteende. Med kunskap, mod, sunt förnuft och klarsyn har hennes sätt att uppmärksamma politiker och medier på frågan redan gjort skillnad.


Vinnare 2011

Pristagare: Eva-Lotta Eriksson, Skolverket

Motivering: Eva-Lotta för att hon uthålligt och tålmodigt lyft frågor om barns psykiska hälsa i det nationella arbetet med skolfrågor.


Vinnare 2010

Pristagare: Föreningen Maskrosbarn

Motivering: För ett modigt, kraftfullt och helt enkelt lysande initiativ för att uppmärksamma och stödja en utsatt och alltför ofta bortglömd grupp – ungdomar som har föräldrar som missbrukar och/ eller är psykiskt sjuka.

  • Senast ändrad den 1 februari 2017