Syftet är att ge stöd och verktyg för att förbättra kvaliteten i metoder och arbetssätt med målsättningen att ge en god och säker vård med ett tydligt patientperspektiv. Genombrottsprogrammet riktar sig till barn- och ungdomspsykiatrins öppen- samt heldygnsvård med respektive samverkanspartners.

 Vi öppnar också upp för att kunna söka på tre olika nivåer:

  1. Som team från enskild enhet i heldygnsvård eller öppenvård
  2. Som sammansatt team mellan två enheter; antingen två av ovanstående eller något av ovanstående tillsammans med annan aktör till exempel socialtjänst eller skola
  3. Som sammansatt team mellan flera aktörer, dock måste heldygnsvård eller öppenvård delta i detta team.

Genombrottsprogrammet pågår under 10 månader med fyra lärandeseminarier (LS) samt arbetsperioder däremellan.

Utsedda team på sex till tio personer arbetar systematiskt med förbättringsarbete enligt genombrottsmetodiken. Inom ramen för Genombrottsprogram Barn och Unga kommer första linjens chef samt den medicinskt ansvariga läkaren eller motsvarande, att genomföra ett eget förbättringsarbete.

Erfarenheter från föregående förbättringsprogram visar att det är en fördel att dessa nyckelpersoner deltar och att team som haft dessa med lyckas bättre i sitt förbättringsarbete.

Informationsblad om Genombrott för barn och unga

  • Senast ändrad den 10 april 2017