Det är viktigt att barn och unga som söker hjälp inom Första linjen snabbt får stöd, därför arbetar vi med att mäta tillgängligheten till första linjen.

Mätningen av tillgänglighet riktar sig till alla första linjeverksamheter som arbetar med barn och unga 0-17 år. Det går bra att vara med även om ni är en verksamhet som också vänder er till äldre barn men då rapporterar ni endast in de barn som är under 18 år.

Exempel på verksamheter som deltar

Mätningen av tillgängligheten för barn under 18 år har pågått sedan 2014. De verksamheter som deltar i mätningen är olika organiserade och innefattar både de som har landstinget som huvudman och de som har kommunen som huvudman. Även integrerade verksamheter finns representerade, det vill säga verksamheter som drivs gemensamt av kommun och landsting. Exempel på verksamheter:

  • Ungdomsmottagningar
  • Primärvård
  • Elevhälsan
  • Första linjen
  • Råd och stöd inom socialtjänsten och familjecentraler.

Material för er som vill börja mäta

Genom att ingå i mätningen av första linjen medverkar ni till att skapa en nationell bild av de barnen som kommer till första linjen. Ni ger även er själva möjligheten att följa upp ert eget arbete genom ett webbverktyg.

För er som redan rapporterar

Mätningen ger en möjlighet att följa upp vilken tillgänglighet er verksamhet har. Det innebär även att ni kan se hur många barn som besöker er verksamhet varje månad med könsuppdelad statistik. Den senaste uppdateringen innebär att vi också samlar in uppgifter om kontaktorsak och antal aktiviteter. Siffrorna rapporteras in varje månad i databasen Signe som är enkel att använda.

Information till dig som mäter tillgänglighet inom första linjen

Manualer för inrapportering

Manual för inrapportering i Signe

Mall för manuell rapportering (för er som först fyller i på papper och sedan matar in i databasen).


Har du frågor om mätning och hur det går till?
Kontakta Jonas Stenberg

  • Senast ändrad den 30 oktober 2017