Arbetsmaterialet riktar sig till dig som arbetar med, planerar eller ansvarar för stöd- och hjälpinsatser för barn och unga med tidiga tecken på eller risk för psykisk ohälsa. Det kan användas i lokala diskussioner om första linjens innehåll, resurs-, kompetens- och ansvarsfrågor samt vara underlag vid framtagandet av nationella vägledningsdokument.

Materialet har ett brett perspektiv på vad första linjen kan erbjuda och är efter revidering framtagen i en första version. Avsikten är att fortsätta revidera innehållet allt eftersom kunskapsläget förändras. Ytterligare avsnitt är redan nu under planering, bland annat om uppföljning och om psykisk hälsa och ohälsa hos de yngsta barnen.

  • Senast ändrad den 3 oktober 2017