SDQwebb består av olika versioner av frågeformuläret SDQ, ett som riktar sig direkt till barnet, föräldrarna och ett till lärarna.

SDQ är ett insamlande och sammanställande instrument och inga personuppgifter sparas på sidan. Frågeformuläret är tillgängligt på dator, läsplatta och mobiltelefon. Användaren svarar på mellan 26 och 34 frågor beroende av vem som fyller i och om det görs vid ett inledande eller ett uppföljande besök.

När barnet är mellan 11 och 17 år svarar denna själv på frågor kring hur man mått under den senaste tiden. Föräldrar och lärare kan besvara frågor kring barnets beteende under den senaste tiden då barnet är mellan 3 och 16 år.

Två ingångar till SDQ

Det finns två ingångar till SDQwebb, en för barnet/föräldrarna/lärarna och en för behandlaren (den som ger insatsen). Efter att de genomfört formuläret får de fram en kod som sedan lämnas till behandlaren. Behandlarna kan generera en rapport från koden som barnet/föräldern/läraren lämnar eller från att behandlaren fyller i frågorna.
I rapporten framgår en sammanräknad total och resultat inom olika kategorier samt svaren från varje fråga.

För föräldrar, barn och lärare: www.sqwebb.se

För behandlare: sdqwebb.se/rapport

Alex och SDQ

Vår animerade karaktär Alex visar hur det går till att fylla i ett SDQ.

Alex & SDQ – Textad Turkiska

Alex och SDQ – Textad somaliska 

Alex & SDQ – Textad Arabiska

Alex & SDQ – Textad Persiska (Farsi)

  • Senast ändrad den 15 april 2016