Frågeformuläret finns tillgängligt på dator, läsplatta och i mobiltelefon. Det finns två ingångar till COREwebb, en för ungdomen eller den vuxna och en för behandlaren (den som ger insatsen).

När används COREwebb?

  • COREwebb bör användas vid kontakt med personer som är 16 år eller äldre.
  • Verktyget bygger på 34 påståenden kring hur den svarande haft det under den senaste veckan.
  • COREwebb är endast ett insamlande och sammanställande instrument. Inga personuppgifter sparas på sidan.

Den version av COREwebb som används av ungdomen eller den vuxna finns på www.corewebb.se. Efter att de genomfört formuläret får svarande fram en kod som sedan lämnas till behandlaren.

Versionen som behandlarna använder finns på Corewebb.se/rapport. Den version som används av behandlarna kan generera en rapport från koden som ungdomen lämnar eller från att behandlaren fyller i frågorna.

I rapporten framgår en sammanräknad total och resultat inom olika kategorier samt svaren från varje fråga.

  • Senast ändrad den 18 maj 2016