ChASE (Children and Adolescents Service Experience) Ungas röster är ett instrument som ska fånga vad barn och unga tycker om den hjälp de har fått vid psykisk ohälsa.

Frågeformuläret behandlar teman som:

  • Samspelet med behandlare, upplevd förändring
  • Frågor kring miljö och tillgänglighet i samband med behandlingstillfällena

Frågeformulär finns för åldersgruppen 13-18 år liksom ett användarstöd till de verksamheter som vill inordna barn och ungas brukarupplevelse i sin verksamhetsutveckling.

Vill du använda ”ChASE: Ungas röster” i din verksamhet?
Anmäl ditt intresse genom att skicka ett mail till: ungasroster@socialstyrelsen.se

Relaterat material

Brukarupplevelse Ungas-röster 

Utvärdering-och-nya-instrument-ChASE 

Forskningsrapport – valideringen av ChASE 

Hur är ChASE framtaget?

ChASE har utvecklats av forskare vid Institute of Psychiatry i London i nära samarbete med barn och unga. På uppdrag av Socialstyrelsen har forskare vid Centrum för forskning om barn och ungas psykiska hälsa på Karlstads Universitet och Uppdrag Psykisk Hälsa/SKL fått uppdraget att validera och anpassa instrumentet för svenskt kontext.

  • Senast ändrad den 12 januari 2017