Webbutbildningen i CGAS är gratis och tillgänglig för behandlare i hela Sverige som arbetar med barn och ungas psykiska ohälsa. Om du arbetar professionellt med barn och ungas psykiska hälsa kan du anmäla dig till CGAS-webbutbildning

Vad innebär utbildningen?

I utbildningen får du som deltagare både en teoretisk bakgrund och sedan möjlighet att praktiskt öva dig på att använda skalan. Förutom textbaserade fall finns det videofilmade intervjuer med fiktiva berättelser där du som deltagare får tolka informationen och genomföra en CGAS-skattning.

Du utvärderar dina egna resultat genom att jämföra dem med referensvärden framtagna av en grupp erfarna kliniker.

Webb-TV: Helena Orrevad, SKL, har genomgång av CGAS är

  • Senast ändrad den 16 januari 2017