Sid-titel: Metodbanken – Första linjen

Metodbanken – Första linjen
Metodbanken – Första linjen:I metodbanken för förebyggande och tidiga insatser för barn och ungas psykiska hälsa kan du både dela med dig och ta del av andras metoder. Med metod menas här ett arbetssätt eller ett verktyg som
  • kan användas för att kartlägga/bedöma psykisk hälsa
  • är en förebyggande, stödjande eller behandlande insats
  • kan användas för att följa upp en insats eller en verksamhet

Inga sökträffar

Välj andra sökurval ovan.

Till sidans topp