Konferensens innehåll:

  • En nulägesrapport om Första linjen
  • De ungas perspektiv i ett panelsamtal tillsammans med unga professionella som möter barn och unga med psykisk ohälsa
  • Ett panelsamtal om vad Första linjen behöver, tillsammans med politiker och representanter från ungdomsförbund
  • Nio parallella seminarier* med olika fokusområden

Inbjudan Konferens Första linjen 4 okt

Jag vill anmäla mig


Målgrupp för konferensen:

Konferensen vänder sig till alla som arbetar i eller är chef för en verksamhet med ett uppdrag att fungera som Första linjen samt politiker och tjänstemän med ansvar att fatta beslut som påverkar Första linjeverksamheters arbete.

Vid frågor, kontakta Maria Kalingas Ruin

 

 

  • Senast ändrad den 16 juni 2017