Det första projektet kallades Modellområdesprojektet (2009-2011) och fokuserade framväxten av olika former av första linjeverksamheter. Påföljande projekt kallades Psynk – psykisk hälsa barn och unga (2011-2014) och arbetet bedrevs inom olika spår (”tema”) där första linjespåret fokuserade kvalitetsuppföljning och kartläggning. Representanter för några av de verksamheter i kommuner och landsting som deltagit har ett fortsatt utbyte i frågor som rör första linjen.

Verksamheter och kontaktpersoner

Stockholms läns landsting
Kristina Laurell
E-post: kristina.laurell-laroussi@sll.se

Gertrud Wahlund
E-post: gertrud.wahlund@sll.se

Om verksamheten i Stockholm

Uppsala
Anja Kivimäki
E-post: anja.p.kivimaki@gmail.com

Om verksamheten i Uppsala

Karlstad
Karin Kilman
E-post:karin.kilman@liv.se

Om verksamheten i Karlstad

VISIT/Hagfors
Kristina Persson
E-post: kristina.l.persson@liv.se

Om verksamheten i Hagfors

Umeå/ Västerbottens läns landsting/Primärvård
Lillemor Eriksson
E-post: lillemor.eriksson@vll.se

Umeå kommun
Ulrika Granskog
E-post: ulrika.granskog@umea.se

Om verksamheten i Umeå

Västra Götaland regionen
Marina Halldin
E-post: marina.halldin@vgregion.se

Marianne Erver
E-post: marianne.erver@hotmail.com

Om verksamheten i Västra Götaland

Region Jönköpings län
Sara Elofsson
E-post: sara.elofsson@rjl.se

Susanne Fornander
E-post: susanne.fornander@rjl.se

Om verksamheten i Region Jönköping

Motala
Helena Isaksson
E-post: helena.isaksson@motala.se

Om verksamheten i Motala

Gagnef
Anki Karis
E-post: anki.karis@gagnef.se

Om verksamheten i Gagnef

Kalmar
Magdalena Ståhle
E-post: magdalena.stahle@ltkalmar.se

Om verksamheten i Kalmar

Region Skåne
Anna Jonsson
E-post: anna.m.jonsson@skane.se

Om verksamheten i Region Skåne

Kronoberg

Annie-lie Jarhult
E-post: annie-lie.jarhult@kronoberg.se

Se exempel på Första linjenverksamhet i Kronoberg

Om verksamheten i Kronoberg

Jämtland
Maria Holmberg
E-post: maria.holmberg@regionjh.se

Om verksamheten i Jämtland

Gotland

Maria Ten-Siethoff
E-post: maria.ten­_siethoff@gotland.se

Om verksamheten på Gotland

 

  • Senast ändrad den 1 februari 2017