Sid-titel: Första linjen

Första linjen
Första linjen:

Den samlade bilden är att barn och unga med lätt eller medelsvår psykisk ohälsa ofta ”faller mellan stolarna” då det saknas etablerade strukturer för att erbjuda stöd och vård. Det finns ett glapp mellan de insatser som erbjuds generellt till alla barn och unga och det stöd och vård som kan erbjudas inom specialistnivån inom vård och omsorg.

Till sidans topp