Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) erbjuder ett antal kommuner och landsting analys, metod- och implementeringsstöd för att förbättra vården och minska behovet av tvångsåtgärder för barn och unga som vårdas i psykiatrisk tvångsvård. Som en del i det vill vi sprida information till barn och unga, närstående och vårdpersonal om de regler som gäller i vården.

Informationsmaterial om tvångsåtgärder

Webb-TV Om barn och unga i psykiatrisk tvångsvård

Dina rättigheter under tvångsvård

Socialstyrelsen har gjort en informationsbroschyr för barn och unga om rättigheter i psykiatrisk tvångsvård. Dina rättigheter i tvångsvården (Psykiatrisk) – vård enligt LPT

Dina rättigheter i tvångsvården (Rättspsykiatrisk) – vård enligt LRV

Broschyren vänder sig till barn och unga och beskriver vad som gäller när man tvångsvårdas med beslut enligt lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV). Materialet kan användas som stöd för den som ska informera barn och föräldrar.

Till broschyren på Socialstyrelsens hemsida, ”Dina rättigheter i tvångsvården (Rättspsykiatrisk) – vård enligt LRV”

Läs om psykiatrisk tvångsvård och vad som händer vid omhändertagande 

  • Senast ändrad den 16 januari 2017