Är resultatet av självtestet positivt så uppmanas användaren att fylla i ett frågeformulär via en säker kommunikationsplattform (SecureMailbox).
Läs om sekretesspolicyn och SecureMailbox

Uppgifterna skickas sedan till den kommun personen eller personerna valt att ansöka till. Frågorna till självtestet och formuläret bygger på frågor från bedömningsmetoden BRA-fam (Bedömning och rekrytering av familjehem), en standardiserad bedömningsmetod vid initial bedömning av familjehem utvecklad av Socialstyrelsen.
Frågorna som besvaras i intresseanmälan skattas och ger mottagande kommun en översikt om hur den kan prioriteras.

Skattningen har arbetats fram av en referensgrupp på Sveriges Kommuner och Landsting.

Testa dig – är du redo att bli familjehem?

Det tar bara några minuter och det är bara du som ser resultatet. När testet är klart kan du bedöma om dina poäng motsvarar det engagemang som krävs för att vara familjehem.
(Testat öppnas i familjehemsverige.se)

Starta test

  • Senast ändrad den 17 januari 2017