Vill du ansluta din kommun?

Svara på nedanstående punkter och skicka till: familjehemsverige@skl.se

  • E-postadress till funktionsbrevlåda (en gemensam e-postadress som går till alla kollegor som arbetar med familjehemsrekrytering). Funktionsbrevlåda är ett krav, personliga mailadresser är ej tillåtna.
  • Mobiltelefonnummer (fungerar i första skedet endast som en ID-kontroll)

Så här går det till

Sveriges Kommuner och Landsting ansluter nya kommuner en gång per månad förutsatt att ovanstående uppgifterna har skickats in. De anslutande kommunerna har fri support och behöver inte betala någon licenskostnad. Frågor besvaras av Mari Littmarck eller Samira Radwan.

  • Senast ändrad den 19 september 2017