Nu tar vi sommaruppehåll

Från vecka 26 till vecka 34 tar vi uppehåll i anslutning till e-tjänsten FamiljehemSverige. Vill du ansluta din kommun kan du skicka in nedanstående uppgifter senast den 22 augusti.

Svara på nedanstående punkter och skicka till: familjehemsverige@skl.se

  • E-postadress till funktionsbrevlåda (en gemensam e-postadress som går till alla kollegor som arbetar med familjehemsrekrytering). Funktionsbrevlåda är ett krav, personliga mailadresser är ej tillåtna.
  • Mobiltelefonnummer (fungerar i första skedet endast som en ID-kontroll)

Så här går det till

Sveriges Kommuner och Landsting ansluter nya kommuner en gång per månad förutsatt att ovanstående uppgifterna har skickats in. De anslutande kommunerna har fri support och behöver inte betala någon licenskostnad. Frågor besvaras av Mari Littmarck eller Samira Radwan.

  • Senast ändrad den 22 juni 2017