God och säker vård förutsätter en effektiv kommunikation och att informationen överförs korrekt i alla led och vid alla tillfällen.

Barn-och Ungdomspsykiatrin är en komplex verksamhet, där en stor mängd kritisk information om enskilda patienter överförs mellan många olika individer, yrkeskategorier och verksamheter.

Otydlig kommunikation och informationsöverföring kan leda till att patientsäkerheten hotas. Med en fastställd struktur för hur kommunikationen och informationsöverföringen ska gå till, minskar riskerna för att viktig information glöms bort eller missuppfattas. En sådan struktur för kommunikation är SBAR, som står för:

  • Situation
  • Bakgrund
  • Aktuellt tillstånd
  • Rekommendation.

BUP i Region Kronoberg har utarbetat ett anpassat arbetsblad för användandet av SBAR inom Barn-och Ungdomspsykiatrin. Arbetsbladet har använts på teamkonferens eller andra typer av konferenser där patientärenden ska presenteras. Underlaget har även använts som stöd vid dokumentation i samband med konferens.

För att komma till arbetsbladet använd denna länk:

SBAR – konferens BUP

Vill du veta mer om SBAR hänvisar vi till följande länk:
Strukturerad kommunikation minskar riskerna i vården, SBAR 

  • Senast ändrad den 12 juni 2017