Användbara verktyg

Virtuell BUP-mottagning ger beredskap att fråga om våld

På en interaktiv virtuell BUP-mottagning får blivande psykologer, psykiatrer, socionomer eller redan yrkesverksamma möjlighet att öva på att närma sig frågor om våld i familjen i samtal med såväl barn som förälder. Syftet är att upptäcka fler fall av våld i nära relationer.

Läs mer och registrera dig på Kunskapsguidens hemsida om BUP-mottagningen


Filmer för dig som arbetar på BUP

Tvångsvård

Vilka regler gäller för barn och unga i psykiatrisk tvångsvård? Hör Maria Agback, jurist.

Barn och unga i psykiatrisk tvångsvård

Att vårdas enligt LPT

Vilka regler gäller för tvångsvård? Överläkare Jessica Svahn som beskriver hur lagen om Tvångsvård fungerar och används. Filmen är indelad i olika kapitel som med fördel kan användas i utbildningssyfte, på APT eller som introduktion av nya medarbetare.

Hör överläkare Jessica Svahn


Vikten av att röra sig, en film för alla och för barn och unga med NPF

– Vi ser i dag en stor utmaning att få barn att röra sig mer, äta bättre och sova gott säger sjuksköterska Måns Lööf på BUP i Gävleborg. Kan ökad rörelse och satsning på idrott vara hjälpsamt för barn med koncentrationssvårigheter? BUP i Gävleborg har gjort en stor satsning på att tillsammans med idrottsrörelsen utbilda idrottsledare så att fler barn kan platsa i de aktiviteter som erbjuds. Genom att idrottsledare får ökad kunskap om hur man bäst bemöter barn med ADHD eller liknande symtom har fler barn fått möjlighet att delta i befintligt utbud på samma villkor.

Rörelse för alla – med Måns Lööf sjuksköterska BUP Gävle

Rörlese för barn och unga med NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar)


Trauman

Dag Nordanger är specialist i klinisk psykologi. I filmen beskriver han barnets hjärna kopplat till trauman. Filmen är på norska med svensk text.

Trauman och barnhjärnan  Dag Nordanger, specialist i klinisk psykologi, från Norge (Öppnas i nytt fönster)


PTSD – Våld och missbruk

Att som barn kontinuerligt leva i en miljö där våld och missbruk förekommer skapar stor otrygghet, på sikt kan PTSD-tillstånd utvecklas. Myndigheters- och civilsamhällets uppmärksamhet och ansvar kan aldrig nog betonas likväl som krav på att de som utsätts kommer till tals och respekteras. Filmerna visar hur en flicka hanterar sin situation med stort ansvar för syskon kombinerat med maktlöshet över sin egen situation. Många perspektiv att utgå från i samtal/diskussioner såsom missbruk, våld i nära relationer, barns rätt, utsatthet, bemötande och tillit.

ReMoved del 1 med kommentarer från Region Örebro län om PTSD (Öppnas i nytt fönster).

ReMoved del 2 (Öppnas i nytt fönster)


Animerade filmer

Alex besöker BUP (Svenska utan text)

Alex besöker BUP – (Textad på svenska)

Alex besöker BUP – (Teckentolkad)

Alex besöker BUP – (Syntolkad)

Alex besöker en Första linjen-mottagning

Alex besöker Första linjen – Textad Engelska

Alex besöker Första linjen – Textad Persiska (Farsi)

Alex besöker Första linjen – Textad Somaliska

Alex besöker Första linjen – Textad Turkiska

Alex besöker Första linjen – Textad Arabiska


Intervjuer

BUP Kronoberg är ett exempel på förbättringsarbete. Här kan du höra intervjuer med de som arbetar på BUP Kronoberg.

Kort introduktion om BUP Kronoberg

Mari-Kristin Fridström Ohlin om implementeringsmodellen

Anna Nordhall – BUP Växjö om arbetet

Ann Lund – om sin roll i arbetet

Läs mer om BUP-Kronoberg på deras hemsida


Föreläsning/seminarium

Från 2014 med bland annat föreläsning av Anders Tegnström docent och legitimerad psykolog vid Karolinska institutet och olika verksamheter som arbetar med missbruk och beroendefrågor.

Se hela filmen med föreläsning (på SKL Play)


Projekt och andra hemsidor

Begripligt.nu

Begripligt.nu består av tre utvecklingsprojekt som alla syftar till att förbättra för barn och ungdomar med uppehållstillstånd eller ensamkommande som söker asyl eller har fått avslag.  Målet är en gemensam grundsyn och hitta metoder som kan fungera såväl i Strömsunds kommun som i övriga delar av landet. www.begripligt.nu

 

  • Senast ändrad den 6 oktober 2017