Under 2015 deltog flera medarbetare från SKL i ett förbättringsarbete på BUP Kronoberg. Syftet var att stödja ett pågående förändringsarbete men även att kunna sprida lärdomar och modeller för förändring till andra verksamheter. Förhoppningen är och var att detta arbete kan tjäna som exempel för hur förbättringsarbete i den barnpsykiatriska vården kan ske även på andra håll.

Flera olika förbättringsprojekt har genomförts, bland annat avseende utredningsarbete, administrativt stöd, depression, suicidprevention, ångest/tvång, hembaserad vård, heldygnsvård, jour och beredskap samt farmakabehandling för ADHD.

Hela BUP-kliniken deltog och deltar fortsatt i arbetet som leds av verksamhetschefen.

 

Fler filmer/intervjuer från Växjö

Mari-Kristin Fridström Ohlin om implementeringsmodellen

Anna Nordhall – BUP Växjö om arbetet

Ann Lund – om sin roll

Läs mer om BUP-Kronoberg på deras hemsida

 

 

  • Senast ändrad den 12 juni 2017