Eftersom fler barn än någonsin söker för psykisk ohälsa både på specialistnivå och i första linjen hos till exempel primärvården får vi ökande väntetider trots att BUP producerar mer vård än någonsin. Att barn och deras familjer söker hjälp är tecken på att behoven ökat men också att det glädjande nog är en lägre tröskel att söka hjälp och att många har positiva erfarenheter av hjälp från BUP.

Projekt Uppdrag Psykisk Hälsa har besökt BUP-kliniker runt om i Sverige under hösten 2016 och våren 2017 och hört dem berätta om sin vardag. Denna rapport beskriver den aktuella bild som verksamheterna själva presenterar.

  • Senast ändrad den 30 oktober 2017