Svenskt tal – med och utan text

Alex besöker Socialtjänsten (utan text)

Alex besöker Socialtjänsten – Textad svenska

Alex besöker BUP (utan text)

Alex besöker BUP – Textad på svenska

Alex om skola och psykisk hälsa (utan text) 

Alex om skola och psykisk hälsa – Textad på svenska

Alex & SDQ – Textad på svenska


Syn och teckentolkning

Alex & SDQ – Teckentolkad

Alex besöker BUP – Teckentolkad

Alex besöker BUP – Syntolkad

Alex besöker Socialtjänsten – Teckentolkad

Alex besöker Socialtjänsten – Syntolkad

Alex om skola och psykisk hälsa – Syntolkad

Alex om skola och psykisk hälsa – Teckentolkad


Alex på andra språk

Alex besöker Socialtjänsten

Alex besöker Socialtjänsten – Textad Arabiska لعربية

Alex besöker Socialtjänsten – Textad Engelska English

Alex besöker Socialtjänsten – Textad Tigrinja

Alex besöker Socialtjänsten – Textad Somaliska Soomaali

Alex besöker Socialtjänsten – Textad Persiska Farsi فارسی

Skolresultat och psykisk hälsa

Skolresultat och psykisk hälsa – Textad Somaliska Soomaali

Skolresultat och psykisk hälsa – Textad Engelska English

Skolresultat och psykisk hälsa – Textad Tigrinja

Skolresultat och psykisk hälsa – Textad Arabiska لعربية

Skolresultat och psykisk hälsa – Textad Persiska Farsi فارسی

Alex besöker Första linjen

Alex besöker Första linjen – Textad Engelska

Alex besöker Första linjen – Textad Persiska (Farsi)

Alex besöker Första linjen – Textad Somaliska

Alex besöker Första linjen – Textad Turkiska

Alex besöker Första linjen – Textad Arabiska

Alex och SDQ

Alex & SDQ – Textad Turkiska

Alex och SDQ – Textad somaliska 

Alex & SDQ – Textad Arabiska

Alex & SDQ – Textad Persiska (Farsi)

  • Senast ändrad den 12 januari 2017