Slutkonferenser för olika delprojekt inom Psykisk sjukdom utmanar hela samhället, och Barn och ungas psykiska hälsa, hölls den 17-18 februari.

SKL och regeringen har fattat beslut om en ny överenskommelse för 2015 med fortsatt stöd till kommuner och landsting och även analys för fortsatta satsningar.

Psykisk sjukdom utmanar hela samhället

Den 17 februari redovisade satsningen Psykisk hälsa/PRIO, som finansierats av Socialdepartementet, de senaste tre årens utvecklingsarbete inom bland annat tvångsvård, självskadebeteende och internetbaserad stöd och behandling. Ta del av slutsatser, erfarenheter och diskussioner från de olika delprojekten via materialet på delprojektens undersidor och/eller via webb-tv.

Du som inte kunde närvara kan se konferensen i efterhand via webb-tv >

Barn och ungas psykiska hälsa

Psykisk hälsa har blivit en framtidsfråga då många barn- och unga i Sverige idag mår psykiskt dåligt. 2012 – 2014 pågick ett arbete för att synkronisera samhällets alla insatser för barn och unga som har, eller riskerar att utveckla, psykisk ohälsa. Psynkprojektet i sin nuvarande form har avslutats och den 18 februari hölls slutkonferensen.

Du som inte kunde närvara kan se konferensen i efterhand via webb-tv >

 

Läs och/eller ladda ner vår preliminära Psynk slutrapport 2011-2014 (PDF)
  • Senast ändrad den 31 mars 2015