Verktygsbanken för migration och psykisk hälsa

Uppdrag Psykisk Hälsa har samlat verktyg, information och material som stöder den psykiska hälsan hos flyktingar och migranter. Har du fler exempel, skicka gärna dessa till uppdragpsykiskhalsa@skr.se.

Hjälpte informationen på sidan dig?