Sid-titel: Verktygsbanken

Verktygsbanken
Verktygsbanken:

Här hittar du verktyg, insatser, utbildningar och metodstöd som stöder en förbättrad hälsa för asylsökande och nyanlända.
Sidan riktar sig till personal som möter asylsökande och nyanlända samt till chefer och beslutsfattare.

Hälsostöd för ungdomar

Asyl- och Migranthälsan i Landstinget i Sörmland har utvecklat ett material för Hälsostöd riktat till ungdomar på gymnasiet. De delar...

SAHA – Stress och Hälsoråd

SAHA är ett webbstöd för den som upplever stressreaktioner på grund av svåra händelser eller stora livsomställningar, som på egen...

Hälsostöd

Insatsen ”Självhjälp genom Hälsostöd” syftar till att förstärka en positiv utveckling av den psykiska hälsan genom att ge individen verktyg...

Enkel handbok för alla som möter barn på flykt

Det här är en bok för dig som möter barn på flykt. Som engagerad medmänniska, god man eller särskilt förordnad...

Till sidans topp