Sid-titel: Verktygsbanken

Verktygsbanken
Verktygsbanken:

Här hittar du verktyg, insatser, utbildningar och metodstöd som stöder en förbättrad hälsa för asylsökande och nyanlända.
Sidan riktar sig till personal som möter asylsökande och nyanlända samt till chefer och beslutsfattare.

Utbildning om suicidprevention

Inom ramen för programmet Hälsa i Sverige arrangerades den 30 mars 2017 en temadag om suicidprevention. Temadagen vände sig främst...

Hälsostöd

Insatsen ”Självhjälp genom Hälsostöd” syftar till att förstärka en positiv utveckling av den psykiska hälsan genom att ge individen verktyg...

Hitta Rätt! Ett material för arbete med ensamkommande barn

Hitta rätt är ett material för dig som är boendepersonal eller socialsekreterare och i ditt arbete möter ensamkommande ungdomar. Materialet...

Enkel handbok för alla som möter barn på flykt

Det här är en bok för dig som möter barn på flykt. Som engagerad medmänniska, god man eller särskilt förordnad...

Till sidans topp