Sid-titel: Verktygsbanken

Verktygsbanken
Verktygsbanken:

Här hittar du verktyg, insatser, utbildningar och metodstöd som stöder en förbättrad hälsa för asylsökande och nyanlända.
Sidan riktar sig till personal som möter asylsökande och nyanlända samt till chefer och beslutsfattare.

Utbildning om suicidprevention

Inom ramen för programmet Hälsa i Sverige för asylsökande och nyanlända arrangerades en temadag om suicidprevention den 30 mars 2017...

Självhjälp för stress och trauma – praktisk första hjälpen för flyktingar från konfliktområden

Detta är en komplett metod, film och instruktionsmaterial för att en lekman skall kunna organisera hjälp till självhjälp för nyanlända....

Hälsostöd

Insatsen ”Självhjälp genom Hälsostöd” syftar till att förstärka en positiv utveckling av den psykiska hälsan genom att ge individen verktyg...

Hitta Rätt! Ett material för arbete med ensamkommande barn

Ett material för dig som är boendepersonal eller socialsekreterare och jobbar med ensamkommande ungdomar? Det heter Hitta rätt. ​Hitta rätt-materialet...

Möta barn på flykt – enkel handbok för alla

Det här är en bok för dig som möter barn på flykt. Som engagerad medmänniska, god man eller särskilt förordnad...

Till sidans topp