Traumastöd

Traumastöd är ett strukturerat stöd i grupp med fokus på trauma. Verktyget har efterfrågats av de som möter många personer i vården med ohälsa kopplat till svåra upplevelser.

Traumastödet har skapats som en utveckling av Hälsostöd som togs fram i samband med regeringens och Sveriges Kommuner och Landstings satsning ”Hälsa i Sverige för asylsökande och nyanlända”.

Traumastödet har inspirerats av olika metoder för arbete med trauma men främst av metoden Teaching Recovery Techniques, (TrT) som ursprungligen togs fram av Children and War Foundation i Norge för barn som upplevt katastrofer och krig. TrT har använts framgångsrikt och utvärderats vetenskapligt i ett antal låginkomstländer för traumadrabbade.

Traumastödet är en gruppintervention med tio gruppträffar för vuxna personer med måttliga traumasymtom.

Syftet är att ge stöd och verktyg för att hantera traumasymtom med inslag av andra svårigheter, såsom depression och ångest, som är vanligt hos personer med traumatiska upplevelser.

Traumastödet testas just nu av erfarna i Västmanland och Västra Götaland.

Digital utbildning i Traumastöd

UPH erbjuder ett digitalt utbildningspaket i Traumastöd. Utbildningspaketet består av:

  • Filminspelning med föreläsare
  • Metodhandbok i Traumastöd
  • Digitalt uppföljningsmöte för möjlighet att ställa frågor
  • Pris: 500 kr för utbildningspaketet

Anmälan till utbildningen

Den som anmäler sig till utbildningen får metodhandboken i Traumastöd skickad till sig och tillgång till en inspelad föreläsning. Vi vet ännu inte exakta datum, men filmen förväntas vara klar under december 2020. När den anmälda fått möjlighet att ta del av materialet på egen hand bjuds hen in till ett digitalt uppföljningsmöte med föreläsarna. Alla anmälda får inom kort information då filmen görs tillgänglig samt datum för uppföljningsmöte.

Föreläsare:

  • Viveca Axelsson, socionom och terapeut, handläggare Sveriges Kommuner och Regioner går igenom Traumastödsmaterialet
  • Tina Rinkenborn och Lena Lindholm Sköld från Region Västmanland som provat Traumastödet delar med sig av sina erfarenheter

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?