Stöd till samordnare

Stöd till samordnare

Du som är samordnare för att koordinera spridningen av ”Hälsa i Sverige för asylsökande och nyanlända” i ditt landsting eller region har en nyckelfunktion i kunskapslyftet. Här har vi samlat material som stödjer dig i ditt arbete.

“Hälsa i Sverige för asylsökande och nyanlända” genomförs i tre faser:
1. Behovsanalys
2. Planering
3. Utbildning och spridning

I de flesta landsting och regioner pågår utbildning och spridning lokalt under hela 2017. Det är viktigt att även fortsatt stötta och följa upp den lokala spridningen, samt i samband med detta Integrera programarbetet i ordinarie verksamhet, vilket är programmets avslutande del.

 

Integrering av programarbete i ordinarie verksamhet

För att säkerställa att arbetet som genomförts i alla landsting/regioner under programmets gång fortlever, och att kunskapen om asylsökande och nyanländas hälsa fortsätter att spridas, är det nu dags att genomföra programmets avslutande del: Integrering av programarbete i ordinarie verksamhet. I den omfattas stöttning av fortsatt lokal spridning, samt integrering av programarbete i ordinarie verksamhet.

Här hittar du ett vägledningsdokument som stöttar dig som samordnare i detta arbete.

Nedan finner du även en kort beskrivning av samtliga programfaser, samt de vägledningsdokument och annat material som togs fram för att stödja dig i att samordna arbetet i dessa faser.

Längre ner på sidan hittar du kontaktuppgifter till Uppdrag Psykisk Hälsas centrala kansli och till andra samordnare i landsting/regioner.

 

1. Behovsanalys

Första steget var att analysera vilket behov av förstärkta arbetssätt i mötet med asylsökande och nyanlända som fanns i ditt landsting/region. Detta genomfördes i de flesta landstingen/regionerna genom att du skickade ut ett webbformulär till utvalda representanter där de fick ge sin bild av behovet.

Du fick hjälp av oss att analysera resultatet och att se vilka av våra utbildningar och verktyg som matchade era behov. Vi kunde också ge dig stöd att ta fram ett förslag till beslutsunderlag för hur ert landsting/region skulle ta del av och sprida kunskaperna.

Här hittar du ett vägledningsdokument samt tillhörande stödjande filer för programfasen ”Behovsanalys”.

Här kan du även provklicka i webbformuläret samt ladda ner en överblick av frågorna i webbformuläret.

 

2. Planering

Utifrån beslutet som landstinget/regionen tog om programdeltagande utifrån behovsanalysen fick du stöd i att ta fram en spridningsplan för hur kunskapen från de nationella utbildningarna skulle få spridning inom landstinget/regionen.

Här hittar du ett vägledningsdokument samt tillhörande stödjande filer för programfasen ”Planering”.

 

3. Utbildning och spridning

I spridningsfasen är din roll att stödja och följa upp genomförandet av spridningsplanen. Detta omfattar att följa upp att planerade aktiviteter genomförs. Delresultat har även återrapporterats till oss vid två tillfällen.

Spridningen utifrån spridningsplanen omfattar tre huvudsakliga aktiviteter:

  • Nationell utbildning
  • Lokal utbildning
  • Uppföljning

Här hittar du ett vägledningsdokument samt tillhörande stödjande filer för programfasen ”Utbildning och spridning”.

 

Nationell utbildning

Spridningsledarna deltar i de nationella utbildningarna som anordnas av oss i Stockholm. På de nationella utbildningarna får de material och stöd för att kunna utbilda andra utbildare och personal lokalt.

 

Lokal utbildning

Spridningsledarna använder material och stöd från nationella utbildningar för att utbilda andra utbildare och personal lokalt, utifrån spridningsplanen.

 

Uppföljning

Under hela spridningsfasen är en del av ditt arbete att löpande följa upp genomförda aktiviteter utifrån spridningsplanen.

  • förvalta allt material som utvecklats,
  • upprätthålla nätverket av samordnare, samt
  • svara på frågor rörande programmet.

 

Vid frågor eller behov av stöd från SKL kontakta:

Henrik Tunér

henrik.tuner@skl.se

08-452 75 17

En lista med kontaktuppgifter till samtliga samordnare inom regioner och landsting finns länkad här nedanför.

 

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?