Utbildning i metoden Teaching Recovery Techniques (TrT)

SKL och Bris gör en gemensam satsning på utbildning i metoden Teaching Recovery Techniques (TrT) – ett manualbaserat program med teoretisk bas inom Kognitiv Beteende Terapi (KBT).

Vad är TrT?

TrT är en gruppintervention framtagen för barn och unga med traumasymptom från krig eller katastrofer.

Metoden fokuserar på tekniker som syftar till att hjälpa barnen hantera traumatiska minnen genom inslag såsom psykoedukation, avslappningsövningar, andningsövningar och imaginära tekniker.

Interventionen bidrar till att barn och unga får strategier att förhålla sig till det som varit, hantera vardagen och må bättre här och nu.

Programmet är utvecklat av Children and War Foundation i Norge och har med goda resultat använts för traumadrabbade barn och ungdomar i ett antal länder som drabbats av katastrofer och konflikter.

TrT har utvärderats i tidigare internationella studier. Sedan hösten 2016 har metoden, som del i ett svenskt forskningsprojekt på Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet, testats i olika verksamheter som arbetar med ensamkommande barn, främst i Uppsala-området.

Syftet med utbildningen är att ge deltagarna kunskap och verktyg att, inom ramen för den egna verksamheten, starta och genomföra TrT-stödgrupper för barn som flytt.

I samarbete med Bris och Uppsala universitet erbjuder UPH/SKL i nuläget två kurstillfällen med fokus barn och unga och utöver detta erbjuds även ett kurstillfälle riktat till verksamheter som möter vuxna (se nedan för mer information).

 

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom primärvård eller kommunal verksamhet och möter barn eller vuxna som flytt i din verksamhet och planerar att hålla stödgrupper.

Vi rekommenderar att deltagarna har grundutbildning i psykoterapi (steg 1 eller motsvarande).

 

Innehåll och längd

Utbildningen omfattar tre dagar och innehåller bland annat:

  • Vanliga reaktioner på trauma
  • Självhjälpstekniker
  • Avslappningstekniker
  • Praktiskt kring att hålla grupp
  • Erfarenheter från implementering i Sverige (gäller endast utbildningen med fokus barn och unga)
  • Forskning knutet till TrT (gäller endast utbildningen med fokus barn och unga)

 

Utbildare

Utbildare är Unni Heltne från Senter for Krisepsykologi i Norge. Unni är specialist i klinisk psykologi och har arbetat inom både barn- och ungdomspsykiatri samt vuxenpsykiatri. Hennes specialistområden är barn som lever med våld i familjen och krishantering kopplat till sorg. Unni har lång erfarenhet av utbildning och har haft uppdrag för UNICEF och Children and War Foundation där hon utbildat personal i gruppinterventioner för traumatiserade barn och utbildar nu professioner i olika länder kring om psykosocialt stöd för traumatiserade barn från krig och katastrofer.

 

 

Mer information

Föreläsning om TrT av Anna Sarkadi, professor i socialmedicin vid Uppsala Universitet Länk till föreläsningen (5 maj 2017)

Ansvarig för utbildningen med fokus barn och unga är Sofia Grönkvist, Biträdande chef för Bris Stödenhet. Email: sofia.gronkvist@bris.se

Kajsa Ådahl, projektledare TrT vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet ansvarar för de delar som handlar om det pågående forskningsprojektet när det gäller barn och unga. Email: kajsa.adahl@pubcare.uu.se

Hjälpte informationen på sidan dig?