Vad är TrT?

TrT är en gruppintervention för barn och unga med traumasymptom från krig eller katastrofer.

Metoden fokuserar på tekniker som syftar till att hjälpa barnen hantera traumatiska minnen genom inslag såsom psykoedukation, avslappningsövningar, andningsövningar och imaginära tekniker.

Interventionen bidrar till att barn och unga får strategier att förhålla sig till det som varit, hantera vardagen och må bättre här och nu.

Programmet är utvecklat av Children and War Foundation i Norge och har med goda resultat använts för traumadrabbade barn och ungdomar i ett antal länder som drabbats av katastrofer och konflikter.

TrT har utvärderats i tidigare internationella studier. Sedan hösten 2016 har metoden, som del i ett svenskt forskningsprojekt på Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet, testats i olika verksamheter som arbetar med ensamkommande barn, främst i Uppsala-området.

Syftet med utbildningen är att ge deltagarna kunskap och verktyg att, inom ramen för den egna verksamheten, starta och genomföra TrT-stödgrupper för barn som flytt.

 

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom primärvård eller kommunal verksamhet och möter barn som flytt i din verksamhet och planerar att hålla stödgrupper.

Vi rekommenderar att deltagarna har grundutbildning i psykoterapi (steg 1 eller motsvarande).

 

Innehåll och längd

Utbildningen omfattar tre dagar och innehåller bland annat:

 • Vanliga reaktioner på trauma
 • Självhjälpstekniker
 • Avslappningstekniker
 • Praktiskt kring att hålla grupp
 • Erfarenheter från implementering i Sverige
 • Forskning knutet till TrT

 

Utbildare

Utbildare är Unni Heltne från Senter for Krisepsykologi i Norge. Unni är specialist i klinisk psykologi och har arbetat inom både barn- och ungdomspsykiatri samt vuxenpsykiatri. Hennes specialistområden är barn som lever med våld i familjen och krishantering kopplat till sorg. Unni har lång erfarenhet av utbildning och har haft uppdrag för UNICEF och Children and War Foundation där hon utbildat personal i gruppinterventioner för traumatiserade barn och utbildar nu professioner i olika länder kring om psykosocialt stöd för traumatiserade barn från krig och katastrofer.

Ansvarig för utbildningen är Sofia Grönkvist, Biträdande chef för Bris Stödenhet. Email: sofia.gronkvist@bris.se

Kajsa Ådahl, projektledare TrT vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet ansvarar för de delar som handlar om det pågående forskningsprojektet. Email: kajsa.adahl@pubcare.uu.se

 

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri, utbildningen inkluderar fika och lunch. Deltagare står själv för resa och logi.

 

Kommande utbildningar

Vi planerar att erbjuda även ett utbildningstillfälle om TrT med vuxenfokus, preliminärt datum är 6-8 september 2017. Utbildningarna är till avgörande del identiska, oavsett om vi lägger fokus på vuxna eller på barn. Välj därför den utbildning som är mest relevant för den egna yrkesrollen. För er som jobbar med både barn och vuxna och vill ha mer information om de delar av utbildningarna som är specifika för målgrupperna kommer vi att erbjuda ett uppföljande webbinarium.

För mer information om anmälan och kommande utbildningstillfällen, kontakta Samira Radwan på samira.radwan@skl.se.

 

Mer information

Föreläsning om TrT av Anna Sarkadi, professor i socialmedicin vid Uppsala Universitet Länk till föreläsningen (5 maj 2017)

Har du frågor om utbildningens innehåll kan du kontakta Sofia Grönkvist på 08-598 888 04 eller sofia.gronkvist@bris.se.

 

  • Sep 4

   Utbildning i metoden Teaching Recovery Techniques (TrT) med barnfokus

   Nu gör SKL och Bris en gemensam satsning på utbildning i metoden Teaching Recovery Techniques (TrT) – ett manualbaserat program...

   Plats: Hotel C Stockholm, adress Vasaplan 4, Stockholm Pris: Kostnadsfri utbildning inklusive lunch och fika, deltagarna betalar resan och övriga omkostnader Målgrupp: Utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom primärvård eller kommunal verksamhet och möter barn som flytt i din verksamhet och planerar att hålla stödgrupper. Läs mer
 • Senast ändrad den 29 juni 2017