Denna temadag handlar om suicidprevention och hur vi bäst bemöter och stöder unga ensamkommande asylsökande och andra utsatta unga i migration.

Temadagen vänder sig till personal som möter ensamkommande unga: personal inom vård och omsorg, boendepersonal, elevhälsan, socialtjänst, myndigheter och civilsamhälle.

Målet med dagen är att sätta fokus på kunskap och metoder som alla som arbetar inom dessa områden har behov och nytta av, och ge verktyg för att sprida kunskaperna vidare till kollegor och samarbetspartners.

Inspelning från temadagen: http://play.quickchannel.com/qc/?id=2qqd0u

Bildspel från temadagen i formatet PDF

Agenda:

10.00 Introduktion av Ing-Marie Wieselgren, projektchef Uppdrag Psykisk Hälsa, SKL

10.10 Matilda Brinck-Larsen: Frivilligorganisationen Agape hjälper nödställda ensamkommande ungdomar

10.40 Imad Elabdala, ambassadör Hjärnkoll: Hur jag använder mina egna erfarenheter av psykisk ohälsa för att hjälpa andra

11.05 Anna-Clara Hollander: Forskningsläget om suicid bland ensamkommande ungdomar

11.20 Kajsa Ådahl: TrT, en evidensbaserad förebyggande insats för ensamkommande

11.35 Sanni Ewertsson: Röda Korsets behandlingsarbete med traumatiserade ungdomar

12.00 Sanam Gharaee: Hur vi arbetar inom BUP med suicidprevention och ungdomar i migration

12.30 Lunch

13.30 Maria Sundvall och Susan Sami: Vårdens möte med asylsökande efter självmordsförsök

14.00 Lucy Braga och Linda Vendel: Så arbetar vi suicidpreventivt inom Migrationsverkets förvar

14.20 Minna Forsell: Att tala med ensamkommande ungdomar om existentiella frågor

14.40 Kaffe/paus

15.00 Panelsamtal under ledning av Ing-Marie Wieselgren med:

  • Sanam Gharaee, asylpsykiatriska teamet, BUP Sundsvall
  • Imad Elabdala, ambassadör Hjärnkoll
  • Matilda Brinck-Larsen, initiativtagare Agape
  • Minna Forsell, psykolog inom existentiell psykologi
  • Shanti Ingeström, Barnombudsmannen

15.30 Nanette Landberg: Så här utbildar vi våra asylboenden i suicidprevention inom Västra Götalandsregionen

15.50 Åsa Heimer: Aktuellt från Kunskapscentrum för ensamkommande barn, Socialstyrelsen

16.00 Ullakarin Nyberg: Konsten att rädda liv

16.30-16.45 Med konsten som resurs för välbefinnande, av Ashraf Atraqchi, konstnär och konstpedagog, och Ulrika Lind, utvecklingsansvarig Existentiell hälsa, Betanaistiftelsen Mer information

 

Om de medverkande:

Ullakarin Nyberg överläkare S:t Göran, Norra Stockholms Psykiatri, ordförande i Svenska Psykiatriska Föreningen, forskar om suicid vid Centrum för Psykiatriforskning, Karolinska Institutet.

Sanam Gharaee avdelningsöverläkare samt överläkare asylpsykiatriska teamet, BUP Sundsvall

Sanni Ewertson socionom, leg psykoterapeut, aukt handledare, Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Skövde

Matilda Brinck-Larsen initiativtagare Agape, verksamhetschef HVB i Göteborg

Imad Elabdala ambassadör från Riksförbundet Hjärnkoll och projektet ”Den egna berättelsen” som arbetar för att öka kunskapen om psykisk ohälsa och förståelsen för hur migrationens olika faser kan påverka den psykiska hälsan

Maria Sundvall överläkare i psykiatri Transkulturellt Centrum, Stockholm ”Suicid är en laddad fråga oavsett kultur” – intervju med Maria Sundvall 

Susan Sami hälsokommunikatör Transkulturellt Centrum, Stockholm

Lucy Braga och Linda Vendel, nationella sjukvårdsamordnare, Migrationsverkets förvar

Nanette Landberg leg psykolog, leg terapeut samt grupp- och organisationspsykolog, Västra Götalandsregionen

Minna Forsell psykolog inom existentiell psykologi

Anna-Clara Hollander med dr, leg psykolog, postdoktor, Institutionen för Folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet

Kajsa Ådahl projektledare för TrT i forskargruppen CHAP, Institutionen för folkhälsa- och vårdvetenskap, Uppsala Universitet

Shanti Ingeström, utredare Barnombudsmannen

Ashraf Atraqchi konstnär och konstpedagog

Ulrika Lind utvecklingsansvarig Existentiell hälsa, Betaniastiftelsen

Åsa Heimer utredare Kunskapscentrum för ensamkommande barn, Socialstyrelsen

Ing-Marie Wieselgren projektchef Uppdrag Psykisk Hälsa, Sveriges Kommuner och Landsting

 

Kostnadsfritt seminarium inklusive lunch, deltagarna betalar resan och övriga omkostnader.

 

 

  • Senast ändrad den 24 november 2017