Inom ramen för programmet Hälsa i Sverige för asylsökande och nyanlända arrangerades en temadag om suicidprevention den 30 mars 2017.

Temadagen tog upp situationen för ensamkommande ungdomar som har fått mycket uppmärksamhet i media, men precis som inom programmet i övrigt är målgruppen alla asylsökande och nyanlända. Temadagen vänder sig till alla professioner som möter målgruppen.

 

Program 30 mars

Inspelning från temadagen 30 mars

Talarstöd från temadagen 30 mars

Utbildnings-kit baserat på temadagen 30 mars med allt du behöver för att själv genomföra en utbildning för kollegor och medarbetare

Kommentarer från deltagarna 30 mars (via Mentimeter)

 

Målgrupp för temadagen

Temadagen vänder sig till personal inom:

  • Vård och omsorg (asyl- och integrationshälsa, primärvård, första linjens psykiatri, barn- och ungdomspsykiatri, specialistpsykiatri)
  • Boenden
  • Elevhälsan
  • Socialtjänsten
  • Myndigheter och civilsamhälle
  • Senast ändrad den 13 november 2017