Konsten att rädda liv – fem filmer till olika mål- och yrkesgrupper av och med Ullakarin Nyberg

Filmer på dari för ensamkommande barn – två filmer från Barnombudsmannen, Mind och Rädda Barnen

Tips till dig som möter barn som flytt till Sverige  – fyra filmer från Rädda Barnen om hur du kan bemöta barn som varit med om svåra upplevelser

Så hjälper du någon med självmordstankar – Mind är en ideell förening som motverkar psykisk ohälsa i samhället

Steg för livet – Informationskampanj med filmer och informationsmaterial från Västra Götalandsregionen

Att förebygga självmord  – Stödmaterial för primärvård, skola, läkare, blåljuspersonal, journalister, kriminalvård, arbetsplatsen, efterlevande samt föräldrar. Material från WHO som granskats och översatts av NASP.

NASP   – Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa

Suicidprevention.se  – Folkhälsomyndighetens material om suicidprevention

Suicide zero – Ideell organisation som arbetar för att minska antalet självmord i samhället

Suicidprevention i Väst – Religiöst och politiskt obunden organisation som arbetar för att öka kunskapen om hur man kan förebygga suicid

Utbildningsfilmer för medarbetare inom primärvården och vid asylboenden – Landstinget i Västernorrland har tagit fram två filmer om hur asylsökande barn och unga behöver få stöd kring stabiliserande faktorer som sömn, mat och aktiviteter så tidigt som möjligt

”Vi lämnade allting och kom hit” – röster från barn och unga på flykt – Barnombudsmannens rapport om ensamkommande barn 2017

Nyanlända barns hälsa  – Delrapport i Barnombudsmannens årstema 2017 ”Barn på flykt”

Barn på flykt – Barns och ungas röster om mottagandet av ensamkommande, rapport från Barnombudsmannen 2016

 

  • Senast ändrad den 13 november 2017