Inom ramen för programmet Hälsa i Sverige för asylsökande och nyanlända arrangeras två temadagar under 2017 om suicidprevention och migration.

 

Suicidprevention och migration 14 november 2017

Program och anmälan till temadagen 14 november 2017

 

Suicidprevention och migration 30 mars 2017

Länk till dokumentation från temadagen 30 mars 2017

  • Senast ändrad den 3 oktober 2017