Utbildning: Migration och psykisk hälsa för specialistpsykiatrin

Denna utbildning (kurskod HiS11) har genomförts som en del av programmet Hälsa i Sverige för asylsökande och nyanlända. Utbildningen har genomförts vid tre olika tillfällen: 4 oktober respektive 16 december 2016 samt 14 mars 2017. Dokumentation från de olika utbildningsdagarna finns på denna sida.

Utbildningen riktar sig i första hand till dig som inom ramen för programmet ”Hälsa i Sverige” fått i uppgift eller åtagit sig att sprida kunskapen från utbildningen genom att utbilda kollegor och annan personal.

Exempel på personalgrupper att sprida kunskapen till är team och chefer inom specialistpsykiatrin, till exempel läkare, sjuksköterskor, skötare, psykologer, kuratorer, dietister, fysioterapeuter, arbetsterapeuter. Utbildningen kan också vara aktuell för exempelvis personal inom habilitering.

Utbildningen omfattar följande områden

  • Grundläggande information om migrationsprocessen
  • Transkulturell psykiatri
  • Kunskapsläget kring psykisk hälsa hos asylsökande och nyanlända
  • Kulturanpassad intervju
  • Strategier för samarbete med tolk
  • Suicidprevention
  • Fördjupningsmaterial
  • Strategier för vidareutbildning, anpassning för olika personalgrupper och utbildningstillfällen.

 

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?

Senast kontrollerad 22 mars 2018 av Är du intresserad av att beställa material?