Målgrupp:

Utbildningen riktar sig i första hand till dig som inom ramen för programmet ”Hälsa i Sverige” fått i uppgift eller åtagit sig att sprida kunskapen från utbildningen genom att utbilda andra utbildare eller personal. 

Exempel på personalgrupper att sprida kunskapen till:

*Team och chefer inom specialistpsykiatrin, t ex läkare, sjuksköterskor, skötare, psykologer, kuratorer, dietister, fysioterapeuter, arbetsterapeuter. Kan också vara aktuell för exempelvis personal inom habilitering.

Utbildningen omfattar följande områden:

  • Grundläggande information om migrationsprocessen
  • Transkulturell psykiatri
  • Kunskapsläget kring psykisk hälsa hos asylsökande och nyanlända
  • Kulturanpassad intervju
  • Strategier för samarbete med tolk
  • Suicidprevention
  • Fördjupningsmaterial
  • Strategier för vidareutbildning, anpassning för olika personalgrupper och utbildningstillfällen

Till din hjälp när du ska utbilda andra

För att du lättare ska kunna föra vidare kunskaperna från utbildningen inom ditt landsting/region har vi tagit fram stödmaterial.

 

För att utbilda personal och andra utbildare:

Webbinarium 23 februari om utbildarmaterial och spridning

Manual för att utbilda personal

Manual för att utbilda utbildare

Talarstöd från utbildningsdagen 14 mars 2017 (Powerpoint)

Talarstöd från utbildningsdagen 16 december 2016 (Powerpoint)

Talarstöd ”Kunskapsläget kring psykisk ohälsa hos flyktingar” av Anna-Clara Hollander 16 december 2016

Webbutbildning ”Kunskapsläget kring psykisk hälsa hos flyktingar” av Anna-Clara Hollander december 2016

Webbutbildning ”Insatser vid trauma hos asylsökande och nyanlända” i samarbete med Röda Korset

Guide för samarbete med tolk (dokument, 2 sidor)

Guide för samarbete med tolk (Prezi, interaktiv presentation)

DSM-5 Kulturformuleringsintervjun (KFI)

Film som visar hur du använder KFI i praktiken

Film om nyanlända och specialistpsykiatri med Ing-Marie Wieselgren, projektchef Uppdrag Psykisk Hälsa

Film från utbildningstillfället 4 oktober 2016 med föreläsningar av Sofie Bäärnhielm och Anna-Clara Hollander

Att förebygga suicid – om den psykiska hälsan, sociala bestämningsfaktorer och tillgång till vård, föreläsning 4 oktober 2016

Talarstöd från utbildningen 4 oktober 2016 format Powerpoint (196 MB)

Talarstöd från utbildningen 4 oktober 2016 format PDF (5 MB)

Litteratur: Transkulturell psykiatri av Sofie Bäärnhielm (2015)

 

 

  • Senast ändrad den 22 mars 2017