Seminarium: Nyanlända som resurs

Syftet med detta seminarium som genomfördes 18 november 2016 var att bidra till kunskapsutbyte och inspiration för hur samhället bättre kan tillvarata nyanländas kunskaper och erfarenheter, för att stödja andra som kommer nya till Sverige och för att främja delaktighet och etablering.

Seminariet genomfördes som en del i programmet Hälsa i Sverige med kurskod HiS4.

Föreläsningar från webbsändningen:

  • MILSA – Stödplattform för migration och hälsa / Nationell webbutbildning för att utbilda hälsokommunikatörer; Katarina Carlzén, Länsstyrelsen i Skåne; Ziad Jomaa, samordnare för samhälls- och hälsokommunikatörer, Partnerskap Skåne
  • Samordnad samhällsorientering i Västernorrland – SOSOV; Runa Ödlund, länsstyrelsen i Västernorrland; Samuel Abrha Habte, samordnare Härnösands kommun
  • Snabbspår för nyanlända med vårdutbildning; Joel Hellstrand, Arbetsförmedlingen
  • Hälsokommunikatörer i Stockholms Län; Haibe Hussein, Transkulturellt Centrum, Stockholms läns landsting
  • Nyanlända med vårdkompetens: så jobbar vi i Östergötland; Sara Kinert och Sly Agouda, International Office i Region Östergötland
  • Nyanlända som språkstöd i vården: så jobbar vi i Kalmar; Ingela Lindström och Jacqueline Doohan, Landstinget i Kalmar län
  • Att jobba med kulturtolkar; Läkare utan Gränser, Götene
  • Sammanfattning; Ing-Marie Wieselgren

Hjälpte informationen på sidan dig?

Senast kontrollerad 19 mars 2018 av Är du intresserad av att beställa material?