Introduktion till programmet Hälsa i Sverige för asylsökande och nyanlända

Föreläsare: Ing-Marie Wieselgren, projektchef Uppdrag Psykisk Hälsa, Sveriges Kommuner och Landsting

 

MILSA – Stödplattform för migration och hälsa / Nationell webbutbildning för att utbilda hälsokommunikatörer

Föreläsare: Katarina Carlzén, Länsstyrelsen i Skåne; Ziad Jomaa, samordnare för samhälls- och hälsokommunikatörer, Partnerskap Skåne

 

Samordnad samhällsorientering i Västernorrland – SOSOV

Föreläsare: Runa Ödlund, länsstyrelsen i Västernorrland; Samuel Abrha Habte, samordnare Härnösands kommun

 

Snabbspår för nyanlända med vårdutbildning

Föreläsare: Joel Hellstrand, Arbetsförmedlingen

 

Hälsokommunikatörer i Stockholms Län

Föreläsare: Haibe Hussein, Transkulturellt Centrum, Stockholms läns landsting

 

Nyanlända med vårdkompetens: så jobbar vi i Östergötland

Föreläsare: Sara Kinert och Sly Agouda, International Office i Region Östergötland

 

Nyanlända som språkstöd i vården: så jobbar vi i Kalmar

Föreläsare: Ingela Lindström och Jacqueline Doohan, Landstinget i Kalmar län

 

Att jobba med kulturtolkar

Föreläsare: Läkare utan Gränser, Götene

 

Sammanfattning

Föreläsare: Ing-Marie Wieselgren

 

  • Senast ändrad den 24 april 2017