Seminarium: Nyanlända som resurs

Syftet med detta seminarium som genomfördes 18 november 2016 var att bidra till kunskapsutbyte och inspiration för hur samhället bättre kan tillvarata nyanländas kunskaper och erfarenheter, för att stödja andra som kommer nya till Sverige och för att främja delaktighet och etablering.

Seminariet genomfördes som en del i programmet Hälsa i Sverige med kurskod HiS4.

 

Hjälpte informationen på sidan dig?