Migration och psykisk hälsa för primärvården

Denna utbildning var en del av utbildningsprogrammet Hälsa i Sverige för asylsökande och nyanlända 2016-17. Materialet finns kvar som referens.

Denna utbildning riktar sig i första hand till personal inom landsting/region som inom ramen för programmet Hälsa i Sverige (kurskod HiS9) fått i uppgift eller åtagit sig att sprida kunskapen från utbildningen genom att utbilda andra utbildare eller personal.

 

Exempel på personalgrupper att sprida kunskapen till är chefer, läkare, sjuksköterskor, psykologer, kuratorer, dietister, fysioterapeuter, distriktssköterskor, hemsjukvårdspersonal anställda inom primärvården. Barnhälsovård och/eller mödrahälsovård.

Mer om innehållet

  • Migrationsprocessen och psykisk ohälsa – riskgrupper och riskfaktorer
  • Asylsökande och nyanländas förväntningar och förståelse för det svenska vårdsystemet – hur förebygger vi missförstånd och bygger förtroende?
  • Psykisk ohälsa, att våga fråga – Hur närmar vi oss frågan, vilka tecken bör man uppmärksamma och hur kan vi stödja i tidigt skede?
  • Kulturanpassat bemötande. Kunskap om och förståelse för kulturella olikheter och synsätt.

Till din hjälp när du ska utbilda andra

För att du lättare ska kunna föra vidare kunskaperna från utbildningen inom ditt landsting/region har vi tagit fram ett stödmaterial som är fritt att användas.

Material primärvård 6 december 2016 (zip-fil)

Material primärvård 23 januari 2017 (zip-fil)

Hjälpte informationen på sidan dig?