Migration och psykisk hälsa för elevhälsan

Denna utbildning var en del av utbildningsprogrammet Hälsa i Sverige för asylsökande och nyanlända 2016-17. Materialet finns kvar som referens.

Utbildningen riktar sig i första hand till chefer och personal inom elevhälsan som har för avsikt att sprida kunskaperna från dagen vidare inom sin organisation genom att själv utbilda kollegor och personal.

Kursinnehåll

  • Hur migration påverkar psykisk hälsa – riskgrupper, riskfaktorer och ett bemötande som stärker
  • Kulturanpassat bemötande. Kunskap om och förståelse för kulturella olikheter och synsätt. Att hantera könsstympning och andra hedersförtryck
  • Sexualkunskap för nyanlända
  • Samverkan med andra samhällsaktörer för nyanlända barn och ungas bästa 
  • Tips och verktyg anpassade för gruppen nyanlända barn och unga

Personalgrupper att sprida kunskapen till

Exempel på personalgrupper att sprida kunskapen vidare till är alla som kommer i kontakt med nyanlända barn och unga så som  elevhälsan, pedagoger, boendepersonal, socialsekreterare, goda män till exempel.

Stödmaterial

För att du lättare ska kunna föra vidare kunskaperna från utbildningen inom ditt landsting/region tar vi fram stödmaterial, i första hand talarstöd och manualer.

Material Elevhälsa 15 november 2016 (ZIP-fil)

Material Elevhälsa 3 februari 2017 (ZIP-fil)

Hjälpte informationen på sidan dig?