Utbildning: Migration och psykisk hälsa för elevhälsan

Denna utbildning (kurskod HiS10) har genomförts som en del av programmet Hälsa i Sverige för asylsökande och nyanlända. Utbildningen riktar sig i första hand till chefer och personal inom elevhälsan som har för avsikt att sprida kunskaperna från dagen vidare inom sin organisation genom att själv utbilda kollegor och personal.