Målgrupp

Utbildningen riktar sig i första hand till chefer och personal inom elevhälsan som har för avsikt att sprida kunskaperna från dagen vidare inom sin organisation – genom att utbilda utbildare eller genom att utbilda direkt till personal.

Personalgrupper att sprida kunskapen till

Exempel på personalgrupper att sprida kunskapen vidare till är alla som kommer i kontakt med nyanlända barn och unga så som  elevhälsan, pedagoger, boendepersonal, socialsekreterare, goda män till exempel.

Dagens innehåll

  • Hur migration påverkar psykisk hälsa – riskgrupper, riskfaktorer och ett bemötande som stärker
  • Kulturanpassat bemötande. Kunskap om och förståelse för kulturella olikheter och synsätt. Att hantera könsstympning och andra hedersförtryck
  • Sexualkunskap för nyanlända
  • Samverkan med andra samhällsaktörer för nyanlända barn och ungas bästa 
  • Tips och verktyg anpassade för gruppen nyanlända barn och unga

Till din hjälp när du ska genomföra utbildningar

För att du lättare ska kunna föra vidare kunskaperna från utbildningen inom ditt landsting/region tar vi fram stödmaterial, i första hand talarstöd och manualer.

Material Elevhälsa 15 november 2016 (ZIP-fil)

Film från utbildningsdag 15 november 2016

Material Elevhälsa 3 februari 2017 (ZIP-fil)

Film från utbildningsdag 3 februari 2017

 

Webbinarium

Webbinarium 17 januari 2017 om hur du använder utbildarmaterialet från 15 november 

Presentation webbinarium 17 januari 2017 (Powerpoint)

Webbinarium 15 februari 2017 om hur du använder utbildarmaterialet från 3 februari

Presentation Webbinarium 3 februari 2017 (Powerpoint)

  • Senast ändrad den 22 februari 2017