Tekniken integrerar händelser i en kronologisk livslinje och hjälper på så vis hjärnan och kroppen att förstå att faran är över. Tekniken ska gå att använda i befintligt patientarbete med lindrigare fall redan efter ett första utbildningssteg. Metoden lärs ut av organisationen World of no sexual abuse (WONSA). Metoden är ännu inte beforskad.

Utbildningen är inte en del i konceptet att utbilda utbildare/personal.

 

Mer om innehållet

  • En utbildning med workshops, diskussioner, teori och övningar samt möjlighet till uppföljande telefonhandledning.
  • Utbildningen är särskilt inriktad på behandling av specifika, medvetna trauman.

 

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till personal inom landsting/region som har grundutbildning i psykoterapi (Steg 1 eller motsvarande). Tvåspråkighet i svenska och ett av språken dari, arabiska, somaliska eller tigrinja är fördelaktigt men inget krav.

Obs! Det kan bli aktuellt för kursdeltagarna att delta i en forskningsstudiestudie.

 

  • Senast ändrad den 9 mars 2017