Målgrupp

Utbildningen riktar sig i första hand till personal inom landsting/region som inom ramen för programmet ”Hälsa i Sverige” fått i uppgift eller åtagit sig att sprida kunskapen från utbildningen genom att utbilda andra utbildare eller personal.

Personalgrupper att sprida kunskapen till

Exempel på personalgrupper att sprida kunskapen vidare till är informatörer, kommunikatörer och utbildad vårdpersonal som i sitt arbete ger asylsökande och nyanlända information och svenskt sjukvårdssystem och grundläggande egenvård, till exempel hälsokommunikatörer och sjuksköterskor.

Verktyg som presenteras under utbildningen

Kultur- och språkanpassad Hälsoinformation är en samling verktyg för personal som arbetar med att informera asylsökande och nyanlända om svensk hälso- och sjukvård. Verktygen är filmer om svensk hälso- och sjukvård på olika språk, en symbolbaserad affisch på olika språk, samt ett metodstöd på olika språk för att genomföra hälsoinformationsträffar.

Till din hjälp när du utbildar andra

För att du lättare ska kunna föra vidare kunskaperna från utbildningen inom ditt landsting/region har vi tagit fram stödmaterial.

Webbinarium om hur du använder materialet för att utbilda andra 30 november 2016

Film om Kultur- och språkanpassad Hälsoinformation

Manual för att utbilda personal

Talarstöd för att utbilda personal (Powerpoint)

Manual för att utbilda utbildare

Talarstöd för att utbilda utbildare (Powerpoint)

Min personliga spridningsplan

Film från utbildningen HiS2 Hälsoinformation och Hälsostöd 19 september 2016

Verktyg för denna utbildning

I vår verktygbank hittar du alla verktyg som presenteras under utbildningen.

 

  • Senast ändrad den 24 april 2017