Utbildning: Kultur- och språkanpassad hälsoinformation

Utbildningen riktar sig i första hand till personal inom regioner och landsting som inom ramen för programmet Hälsa i Sverige (kurskod HiS2A) har till uppgift att sprida kunskapen från utbildningen genom att utbilda andra utbildare eller personal.

Personalgrupper att sprida kunskapen till

Exempel på personalgrupper att sprida kunskapen vidare till är informatörer, kommunikatörer och utbildad vårdpersonal som i sitt arbete ger asylsökande och nyanlända information och svenskt sjukvårdssystem och grundläggande egenvård, till exempel hälsokommunikatörer och sjuksköterskor.

Verktyg som presenteras under utbildningen

Kultur- och språkanpassad Hälsoinformation är en samling verktyg för personal som arbetar med att informera asylsökande och nyanlända om svensk hälso- och sjukvård. Verktygen är filmer om svensk hälso- och sjukvård på olika språk, en symbolbaserad affisch på olika språk, samt ett metodstöd på olika språk för att genomföra hälsoinformationsträffar.

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?

Senast kontrollerad 19 mars 2018 av Är du intresserad av att beställa material?