Vad hela organisationen bör veta

Denna utbildning var en del av utbildningsprogrammet Hälsa i Sverige för asylsökande och nyanlända 2016-17. Materialet finns kvar som referens.

Utbildningen ger samlad kunskap om aktuella källor och tjänster för information om till exempel asyl- och etableringsprocessen, rätten till hälso- och sjukvård och om samhällsorienterande information riktad direkt till nyanlända.

Innehåll

Utbildningen inkluderar övningar och stödmaterial för hur information kan förpackas och spridas anpassat utifrån förkunskaper och behov hos målgruppen.

Utbildningen är en del av programmet Hälsa i Sverige och har kurskoden HiS1. Samma utbildning har också tidigare haft namnet ”Informationsmaterial för målgruppen asylsökande och nyanlända”.

Målgrupp

Alla organisationer och verksamheter vars personal kommer i kontakt med asylsökande och nyanlända. Exempel på kunskapsförmedlare inom er organisation kan vara kommunikatörer, informatörer, samordnare för asyl- och nyanländafrågor, utvecklingsledare inom asyl- och nyanländafrågor eller medarbetare med uppgift att bevaka och förmedla kunskap om asylsökande och nyanlända inom er verksamhet eller enhet.

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?