Om denna utbildning

Utbildningen ger samlad kunskap om aktuella källor och tjänster för information om till exempel asyl- och etableringsprocessen, rätten till hälso- och sjukvård och om samhällsorienterande information riktad direkt till nyanlända.

Utbildningen inkluderar övningar och stödmaterial för hur information kan förpackas och spridas anpassat utifrån förkunskaper och behov hos målgruppen.

Utbildningen har genomförts vid tre tillfällen under 2016: 6 september, 27 oktober samt 24 november.

Materialet på denna sida är framtaget för att stödja kursdeltagarna i arbetet med att förbereda och genomföra utbildningar för kollegor på hemmaplan. Materialet är fritt att använda för alla som vill utbilda inom ämnet.

 

Målgrupp för utbildningen

Alla organisationer och verksamheter vars personal kommer i kontakt med asylsökande och nyanlända.

Exempel på kunskapsförmedlare inom er organisation kan vara kommunikatörer, informatörer, samordnare för asyl- och nyanländafrågor, utvecklingsledare inom asyl- och nyanländafrågor eller medarbetare med uppgift att bevaka och förmedla kunskap om asylsökande och nyanlända inom er verksamhet eller enhet.

 

Till din hjälp när du utbildar andra

För att du lättare ska kunna föra vidare kunskaperna från utbildningen inom ditt landsting/region har vi tagit fram stödmaterial.

Manual för att utbilda personal (HiS1)

Talarstöd för att utbilda personal (HiS1)

Webbinarium om hur du använder utbildarmaterialet 25 november 2016

Film från utbildningstillfället 6 september 2016

Manual för att utbilda utbildare (HiS1)

  • Senast ändrad den 12 juni 2017