Hitta rätt – stöd till ensamkommande ungdomar

Denna utbildning var en del av utbildningsprogrammet Hälsa i Sverige för asylsökande och nyanlända 2016-17. Materialet finns kvar som referens.

Hitta rätt är ett material för ensamkommande ungdomar som handlar om praktiskt vardagsliv, samhällsorientering och personlig utveckling men också ett verktyg för boendepersonal och socialsekreterare som jobbar med ungdomarna för att säkra kvaliteten på arbetet.

Denna utbildning har genomförts som en del programmet Hälsa i Sverige med kurskod HiS3. Det övergripande målet är att skapa bättre förutsättningar för en lyckad integration. Materialet finns på Information Sverige och är kostnadsfritt att använda. Hitta rätt-materialet består av en pärm, en handledning och en webbutbildning.

Till Information Sverige

Innehåll

Huvudsyften med Hitta rätt:

  • Kvalitetssäkra arbetet och systematisera lärandet på boendet
  • Göra ungdomarna mer delaktiga i sin utveckling mot ett mer självständigt liv
  • Ge ungdomarna en stabil grund gällande praktiskt vardagsliv, samhällsorientering och personlig utveckling
  • Skapa ett verktyg för personalen som arbetar till vardags med ungdomarna

Hjälpte informationen på sidan dig?