Hitta rätt är ett material för ensamkommande ungdomar som handlar om praktiskt vardagsliv, samhällsorientering och personlig utveckling men också ett verktyg för boendepersonal och socialsekreterare som jobbar med ungdomarna för att säkra kvaliteten på arbetet.

Huvudsyften med Hitta rätt

  • Kvalitetssäkra arbetet och systematisera lärandet på boendet
  • Göra ungdomarna mer delaktiga i sin utveckling mot ett mer självständigt liv
  • Ge ungdomarna en stabil grund gällande praktiskt vardagsliv, samhällsorientering och personlig utveckling
  • Skapa ett verktyg för personalen som arbetar till vardags med ungdomarna

Det övergripande målet är att skapa bättre förutsättningar för en lyckad integration. Materialet finns på informationsverige.se och är kostnadsfritt att använda.

Hitta rätt-materialet består av en pärm, en handledning och en webbutbildning.

För er som har gått utbildning i Hitta Rätt kommer vi under hösten 2017 att erbjuda en fortsättningsutbildning. Mer information kommer via mail direkt till alla deltagare.

 

Dokumentation

Talarstöd för Hitta rätt oktober 2016

Hela utbildningen från 18 oktober 2016 finns dokumenterad på film, indelad i olika kapitel:

Film: Komplett utbildning i Hitta rätt 18 oktober 2016

 

  • Senast ändrad den 16 maj 2017