Hitta rätt är ett material för ensamkommande ungdomar som handlar om praktiskt vardagsliv, samhällsorientering och personlig utveckling men också ett verktyg för boendepersonal och socialsekreterare som jobbar med ungdomarna för att säkra kvaliteten på arbetet.

Huvudsyften med Hitta rätt

  • Kvalitetssäkra arbetet och systematisera lärandet på boendet
  • Göra ungdomarna mer delaktiga i sin utveckling mot ett mer självständigt liv
  • Ge ungdomarna en stabil grund gällande praktiskt vardagsliv, samhällsorientering och personlig utveckling
  • Skapa ett verktyg för personalen som arbetar till vardags med ungdomarna

Det övergripande målet är att skapa bättre förutsättningar för en lyckad integration. Materialet finns på informationsverige.se och är kostnadsfritt att använda.

Hitta rätt-materialet består av en pärm, en handledning och en webbutbildning.

Vi planerar att erbjuda fortbildning för er som tidigare har deltagit i en utbildning inom Hitta Rätt. Som det ser ut just nu (augusti 2017) kommer denna utbildning att kunna genomföras först under 2018. För att få löpande nyheter om detta, klicka på knappen ”Skicka uppdaterat material till mig” på denna sida.

 

Dokumentation

Talarstöd för Hitta rätt oktober 2016

Hela utbildningen från 18 oktober 2016 finns dokumenterad på film, indelad i olika kapitel:

Film: Komplett utbildning i Hitta rätt 18 oktober 2016

 

  • Senast ändrad den 21 augusti 2017