Målgrupp

Utbildningen riktar sig i första hand till personal inom landsting/region som inom ramen för programmet ”Hälsa i Sverige” fått i uppgift eller åtagit sig att sprida kunskapen från utbildningen genom att utbilda andra utbildare eller personal.

Personalgrupper att sprida kunskapen till

Exempel på personalgrupper att sprida kunskapen vidare till är utbildad vårdpersonal som ska ge stöd till asylsökande och nyanlända med en identifierad lindrig psykisk ohälsa. Det kan vara sjuksköterskor, socionomer, hälsokommunikatörer eller andra yrkesgrupper som ska arbeta med hälsostöd i grupp.

Verktyg som kommer att presenteras under utbildningen

Självhjälp genom Hälsostöd ger asylsökande och nyanlända verktyg att själva hantera lindrig psykisk ohälsa. Materialet omfattar en gruppledarguide för personal samt korta filmer på olika språk som ligger till grund för träffar med fem olika teman, utvalda och anpassade för målgruppen. Insatsen kan användas som gruppbehandling och vid enskilda konsultationer.

Till din hjälp när du utbildar andra

För att du lättare ska kunna föra vidare kunskaperna från utbildningen inom ditt landsting/region har vi tagit fram stödmaterial.

Informationsblad om Hälsostöd

Film om Hälsostöd

Manual för att utbilda personal

Talarstöd för att utbilda personal (Powerpoint)

Talarstöd för att utbilda personal – 1 timmes utbildning (Powerpoint)

Manual för att utbilda utbildare

Talarstöd för att utbilda utbildare (Powerpoint)

Min personliga spridningsplan

Verktyg för denna utbildning

I vår verktygbank hittar du alla verktyg som presenteras under utbildningen.

 

  • Senast ändrad den 22 mars 2017