Hälsostöd

Denna utbildning var en del av utbildningsprogrammet Hälsa i Sverige för asylsökande och nyanlända 2016-17. Materialet finns kvar som referens.

Denna utbildning riktar sig i första hand till personal inom regioner som ska sprida kunskapen vidare genom att utbilda andra utbildare eller personal.

Personalgrupper att sprida kunskapen till

Exempel på personalgrupper att sprida kunskapen vidare till är utbildad vårdpersonal som ska ge stöd till asylsökande och nyanlända med en identifierad lindrig psykisk ohälsa. Det kan vara sjuksköterskor, socionomer, hälsokommunikatörer eller andra yrkesgrupper som ska arbeta med hälsostöd i grupp.

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?