Utbildning: Hälsostöd

Denna utbildning riktar sig i första hand till personal inom landsting/region som inom ramen för programmet Hälsa i Sverige (kurskod HiS2B) fått i uppgift eller åtagit sig att sprida kunskapen från utbildningen genom att utbilda andra utbildare eller personal.

Personalgrupper att sprida kunskapen till

Exempel på personalgrupper att sprida kunskapen vidare till är utbildad vårdpersonal som ska ge stöd till asylsökande och nyanlända med en identifierad lindrig psykisk ohälsa. Det kan vara sjuksköterskor, socionomer, hälsokommunikatörer eller andra yrkesgrupper som ska arbeta med hälsostöd i grupp.

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?

Senast kontrollerad 19 mars 2018 av Är du intresserad av att beställa material?