Hälsoskola

Denna utbildning var en del av utbildningsprogrammet Hälsa i Sverige för asylsökande och nyanlända 2016-17. Materialet finns kvar som referens.

Inom ramen för programmet Hälsa i Sverige för asylsökande och nyanlända genomfördes en utbildningsdag i Hälsoskola den 13 september 2016 i Stockholm. Syftet var att presentera erfarenheter och resultat av konceptet Hälsoskola för nyanlända i Sverige, och ge råd och vägledning kring hur man etablerar och genomför Hälsoskola.

Föreläsare

  • Solvig Ekblad, professor Karolinska Institutet
  • Maria Lerjerud, sjuksköterska, Oxelösund
  • Ann Hjärpe, distriktssköterska, region Kronoberg
  • Erica Ericsson, verksamhetschef, region Kronoberg

Hela kursen finns tillgänglig på video. Talarstöd från dagen finns tillgängligt att ladda ner på denna sida. Om du vill ha kontakt med föreläsarna hittar du kontaktuppgifter i dokumentet Råd inför att starta Hälsoskola.

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?