Inom ramen för programmet Hälsa i Sverige för asylsökande och nyanlända genomfördes en kurs i Hälsoskola den 13 september 2016 på Piperska Muren i Stockholm.

Syftet var att presentera erfarenheter och resultat av konceptet Hälsoskola för nyanlända i Sverige, och ge råd och vägledning kring hur man etablerar och genomför Hälsoskola.

Föreläsare:

  • Solvig Ekblad, professor Karolinska Institutet
  • Maria Lerjerud, sjuksköterska, Oxelösund
  • Ann Hjärpe, distriktssköterska, region Kronoberg
  • Erica Ericsson, verksamhetschef, region Kronoberg

Hela kursen finns tillgänglig på video, se länk nedan. Talarstöd från dagen finns tillgängligt att ladda ner på denna sida. Om du vill ha kontakt med föreläsarna hittar du kontaktuppgifter i dokumentet Råd inför att starta Hälsoskola.

Video: Hela utbildningen om Hälsoskola (öppnas i nytt fönster, du väljer själv vilka avsnitt du vill se)

 

Manualer och talarstöd

Råd inför att starta Hälsoskola

Hälsoskola i teori och praktik – framgångsfaktorer att lyckas, Solvig Ekblad.

Hälsoskola för nyanlända kvinnor, Ann Hjerpe.

Erfarenheter och lärdomar av att starta Hälsoskola i Södertälje och Oxelösund.

 

  • Senast ändrad den 3 oktober 2017