Förstärkta arbetssätt för hälsoundersökningar

Denna utbildning var en del av utbildningsprogrammet Hälsa i Sverige för asylsökande och nyanlända 2016-17. Materialet finns kvar som referens.

Utbildningen riktar sig i första hand till personer inom regioner och landsting som har till uppgift att leda utvecklingsarbete kring förstärkta arbetssätt för hälsoundersökningar.

Denna utbildning har genomförts vid flera tillfällen under 2016 som en del av programmet Hälsa i Sverige med kurskod HiS5. En central del av utbildningen handlar om att stärka kunskaper om hur man kan bedriva systematiskt utvecklingsarbete. Efter utbildningen har du fått verktyg och inspiration som du kan använda för att leda utvecklingsarbete med berörda personalgrupper.

Verktyg som presenteras under utbildningen

Modell för förstärkta arbetssätt för hälsoundersökningar 
Ett verktyg för att bedriva strukturerat utvecklingsarbete. Modellen innehåller material och övningar för att engagera medarbetare i att identifiera utvecklingsområden samt dela och sprida goda arbetssätt.

Metodstöd med förstärkta arbetssätt
Inkluderar goda exempel från hela Sverige på hur förberedelse, kallelse, genomförande, remittering samt styrning och uppföljning av hälsoundersökningar kan göras med hög kvalitet på resurseffektivt sätt.

Praktiska verktyg i mötet med asylsökande
Hälsoinformationsmaterial, samtalsmall för hälsoundersökning, bildbaserad kallelse på flera språk.

För att du lättare ska kunna föra kunskaperna vidare från utbildningen inom ditt landsting/region har vi tagit fram stödmaterial. Vi har dels tagit fram stödmaterial för att utbilda andra utbildare i systematiskt utvecklingsarbete, och dels stödmaterial för att bedriva utvecklingsarbetet tillsammans med personal.

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?