Målgrupp

Utbildningen riktar sig i första hand till personer inom landsting/region som fått i uppgift eller åtagit sig att leda utvecklingsarbete kring förstärkta arbetssätt för hälsoundersökningar.

En central del av dagen handlar om att stärka kunskaper om hur man kan bedriva systematiskt utvecklingsarbete.

Efter utbildningen har du fått verktyg och inspiration som du kan använda för att leda utvecklingsarbete med berörda personalgrupper.

Exempel på personalgrupper att sprida kunskapen till

  • Personal inom primärvården/asylsjukvården som arbetar med och genomför hälsoundersökningar
  • Samordnare för nyanlända-frågor inom landsting och kommuner
  • Kommunikations- och informationsansvariga inom landsting och kommuner

Verktyg som kommer att presenteras under dagen

Modell för förstärkta arbetssätt för hälsoundersökningar  – ett verktyg för att bedriva strukturerat utvecklingsarbete. Modellen innehåller material och övningar för att engagera medarbetare i att identifiera utvecklingsområden samt dela och sprida goda arbetssätt.

Metodstöd med förstärkta arbetssätt inkluderar goda exempel från hela Sverige på hur förberedelse, kallelse, genomförande, remittering samt styrning och uppföljning av hälsoundersökningar kan göras med hög kvalitet på resurseffektivt sätt.

Praktiska verktyg i mötet med asylsökande, såsom hälsoinformationsmaterial, samtalsmall för hälsoundersökning, bildbaserad kallelse på flera språk, etc.

Till din hjälp när du ska utbilda andra

För att du lättare ska kunna föra kunskaperna vidare från utbildningen inom ditt landsting/region tar vi fram stödmaterial. Vi har dels tagit fram stödmaterial för att utbilda andra utbildare i systematiskt utvecklingsarbete, och dels stödmaterial för att bedriva utvecklingsarbetet tillsammans med personal.

 

För att utbilda utbildare och/eller personal

Praktiska verktyg – i mötet med asylsökande och nyanlända

I vår verktygbank hittar du alla verktyg som presenterats under utbildningen.

Här finns bland annat en guide till att använda modellen för förstärkta arbetssätt för hälsoundersökningar, samtalsmall och bildbaserad kallelse – på svenska, engelska, arabiska, dari, somaliska och tigrinja.

 

  • Senast ändrad den 19 december 2016