Bakgrund

Det stora flyktingmottagandet 2015 och flyktingars ovissa situation i Sverige har synliggjort flera utmaningar som vårt samhälle står inför. Till följd av långa handläggningstider och skärpt reglering av uppehållstillstånd har många av oss ställts inför svåra etiska och moraliska avvägningar. Frågor om människovärde såväl som om samhällets och det egna ansvaret att agera på sätt som är förenligt med de egna värderingarna blir nyckelfrågor under etikseminariet.

Upplägg för seminariet

Dagen kommer att inledas med en grund för vad etik innebär utifrån ett historiskt och ett nutida perspektiv. Därefter kommer inbjudna föreläsare att prata om hur det etiska samhället om asylsökande och nyanländas hälsa förs i samhället och vi fördjupar oss i begreppet ”vård som inte kan anstå” med exempel på svåra etiska dilemman i en sociopolitisk kontext, utifrån ett juridiskt perspektiv, ett kliniskt perspektiv och ett civilsamhällsperspektiv.

Etikseminariet inkluderar experter och föreläsare från Sveriges medicinsk-etiska råd, Stockholms Psykiatri, Linköpings universitet, Svenska Röda Korset, BABA- Stockholms stadsmission, Region Skåne, Länsstyrelsen Östergötland, Transkulturellt Centrum och Socialstyrelsen. Klicka nedan för detaljerat program.

Program 25 okt 

Målgrupp

Beslutsfattare, tjänstemän och personal inom välfärden och övriga som möter asylsökande och nyanlända i sitt arbete.

Delta på distans

Seminariet kommer att livesändas. Har du inte har möjlighet att delta på plats går det att följa seminariet på följande länk: http://play.quickchannel.com/Qc/create/mainshow.asp?id=bktdqr
  • Okt 25

   Etikseminarium om asylsökande och nyanländas hälsa

   Bakgrund Det stora flyktingmottagandet 2015 och flyktingars ovissa situation i Sverige har synliggjort flera utmaningar som vårt samhälle står inför....

   Tid: 2017-10-25 10.00 Plats: 7A Centralen, Vasagatan 7, Stockholm Pris: Kostnadsfritt Målgrupp: Företrädare och medarbetare från landsting och kommuner, myndigheter, civilsamhälle och etiker
 • Senast ändrad den 13 oktober 2017