Verksamma och synkroniserade insatser är en förutsättning för gott stöd och god vård, både vid främjande, förebyggande, första linje- och specialistinsatser. Idag har var tredje patient inom primärvården någon form av psykisk ohälsa men behoven är svåra att möta utifrån vårdutbud och resursfördelning. Kunskapen om vad som fungerar har svårt att nå ut.

En effektiv och tillgänglig primärvård som kan möta patienter i ett tidigt skede utgör en viktig förutsättning för att psykiatrin i stort ska kunna klara sitt uppdrag. Vi bjuder in till ett konstruktivt samtal om hur primärvården ska kunna leva upp till förväntningarna och vad det förutsätter av andra aktörer – som folkhälsa och specialistpsykiatri. Ansvarsfördelning mellan aktörer är en självklar frågeställning.

Målgrupp

Politiker, högre tjänstemän och chefer i landsting, kommuner och länsstyrelser, personer med ansvar för uppföljning

Genomförande

Denna seminariedag genomfördes 9 december 2016 med deltagare från ett stort antal regioner och landsting. Diskussioner och dokumentation från dagen bildar underlag för arbetet inom Uppdrag Psykisk Hälsa under 2017.

Dokumentation från dagen

Talarstöd 9 december 2016

Instruktion grupper

Personas primärvården

  • Senast ändrad den 19 december 2016