Sid-titel: Utbildningsfilmer

Utbildningsfilmer
Utbildningsfilmer:

Lär dig mer om migration och psykisk hälsa med hjälp av filmer från SKL och från andra organisationer.

Okt 25
Gå till

Etikseminarium om asylsökande och nyanländas hälsa

Det stora flyktingmottagandet 2015 och flyktingars ovissa situation i Sverige har synliggjort flera utmaningar som vårt samhälle står inför. Till följd av långa handläggningstider och...

Tid: 2017-10-25 10.00 Plats: 7A Centralen, Vasagatan 7, Stockholm Pris: Kostnadsfritt Målgrupp: Företrädare och medarbetare från landsting och kommuner, myndigheter, civilsamhälle och etiker
Nov 14
Gå till

Temadag suicidprevention och migration

Denna temadag handlar om suicidprevention och hur vi bäst bemöter och stöder unga ensamkommande asylsökande och andra utsatta unga i migration. Vi kommer också ta...

Tid: 2017-11-14 10.00 Plats: Clarion Sign Hotel, Norra Bantorget, Stockholm Pris: Kostnadsfritt seminarium inklusive lunch, deltagarna betalar resan och övriga omkostnader Målgrupp: Temadagen vänder sig till personal som möter ensamkommande unga: personal inom vård och omsorg, boendepersonal, elevhälsan, socialtjänst, myndigheter och civilsamhälle.
Till sidans topp